Een samenwerkende groep uit Aalden en Zweeloo organiseerde de Wereldgebedsdag 2017.
Op de eerste vrijdag van maart voegden 18 mensen zich in het spoor van vieringen en gebeden, dat de hele wereld over ging.
Vrouwen uit de Fillipijnen maakten dit jaar de liturgie, met de titel ‘EERLIJK?!”
De schikking op de tafel voorin de zaal was in de kleuren van de Fillipijnse vlag en bevatte o.a. twee Mariabeelden en rozenkransen. Dit omdat 80% van de Fillipijnse bevolking tot de roomskatholieke kerk behoort. Een brandende kaars, als teken van Gods aanwezigheid ontbrak niet. En een kan met bekers en pakketjes rijst symboliseerden het eerlijk delen van voedsel. De aanwezigen, wat hun aandeel in de viering ook was, kregen allemaal een zelfde pakketje van 10 gram rijst. Dit als illustratie bij het bijbelverhaal dat centraal stond: de werkers in de wijngaard.
Zingen en bidden en luisteren, dat zijn de normale ingrediënten van een wereldgebedsdagviering. Maar dit keer hadden de Fillipijnse vrouwen ook gespreksvragen geformuleerd. Dit resulteerde in een geanimeerd gesprek tussen de deelnemers. Voeg daarbij de Fillipijnse muziek bij binnenkomst, de powerpoint die het geheel ondersteunde, en waardoor Fillipijnse vrouwen er als het ware bij waren, de pianomuziek, de mooie opkomst, ook van buiten Aalden en Zweeloo, de goede opbrengst van de collecte voor 3 doelen op de Fillipijnen (€ 52,30) en de gezamenlijke thee na afloop, dan kunnen we niet anders zeggen dan: “Het was goed dat ook wij opgenomen waren in de wereldwijd gevierde Wereldgebedsdagliturgie.”

Wereldgebedsdag 2017